அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி பெயர்கள், T.T.I., in Tamil Nadu, B.Ed., Colleges in Tamil Nadu, Government B.Ed., Institute Women's College name list,

திண்டுக்கலில் உள்ள ஆசிரியர் பயிற்சி

மையங்களின் விவரம்

T.T.I., in Tamil Nadu, Government Teacher Training

Institute Names Places Starting With "D" Letter


Amman College of Education, Dindigul

Amman Teacher Training Institute, Dindigul

C.S.S.R. Teacher Training Institute, Dindigul

Gandhigram Rural University, Dindigul

J.K. College of Education, Dindigul

J.K. Teacher Training Institute, Dindigul

K.V.K. Teacher Training Institute, Dindigul

Lakshmi College of Education, Dindigul

M.V.M. Chellamuthu Alagu Rathinam College of Education, Dindigul

Meenakshi B.Ed College, Dindigul

Peace College of Education, Dindigul

Punitha Valanar College of Education, Dindigul

R.V.S. College of Education, Dindigul

R.V.S. Teacher Training Institute, Dindigul

Sakthi Institute of Teacher Education and Research, Dindigul

Sri Ragavendra Institute of Teacher Training, Dindigul

Sri Ragavendra Institute of Teacher Training, Dindigul

Victory College of Education, Dindigul

Victory Teacher Training Institute, Dindigul

Places Starting With ........

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Popular Posts